Zimmerit v měřítku 1:76 na modelu 
Tiger I Late od Fujimi

     Skvělý model tanku Tiger 1 Late od fy Fujimi mě inspiroval k tomu, abych zahájil experimenty se znázorněním cementové pasty (zimmeritu) v daném měřítku.

     To co se mi podařilo vytvořit je podle mého názoru skvělá imitace zimmeritu v daném měřítku. 

     Nejprve jsem prostudoval jednotlivé díly modelu a stavební návod a přemýšlel o nejlepším způsobu jak zimmerit vytvořit. V minulosti jsem používal ke znázornění zimmeritu nažhavené jehly, kterou jsem do plastiku požadovaný “vzorek” vyryl. Tato technika však byla velice časově náročná, ale vzhled hotového modelu byl uspokojivý /ovšem z dálky!/. Dobré výsledky jsem dosáhl i s použitím tmelu Tamiya Putty. Použití tohoto materiálu představuje nanesení tenké vrstvy tmelu a vyškrábání požadovaného “vzorku” pomocí “žiletkové pilky”. Nejsem si jist, jak silná byla vrstva zimmeritu na skutečných strojích. Předpokládám, že to mohlo být něco kolem 30 mm, což by na modelu v měřítku 1:76 představovalo asi 0.4 mm. Z uvedeného vyplívá, že s použitím tmelu se může snadno stát, že se vám podaří dokončit zimmerit spíše v měřítku 1:35 než 1:76.. Technika žhavé jehly je také problematická – příliš mnoho tepla by mohlo způsobit, že svůj Tiger dokončíte jako vyhořelý.

     Po experimentech na kouscích plastu a plochých částech rámečku jsem dospěl k závěru , že nejlepší materiál pro znázornění zimmeritu je tekutý tmel /Humbrol liquid poly cement/. Použití tohoto materiálu spočívá v natření tekutého tmelu na patřičná místa a poté, co plastik změkne, ve vytlačení požadovaného “vzroku” pomocí špičky malého šroubováčku. Já používám šroubováček s špičkou širokou 1.5 mm s jehož pomocí relativně rychle vytvářím potřebný “vzorek” odpovídající mým představám. Po té, co se tekutý tmel odpaří a plastik získá svou původní tvrdost, tak modelářským nožem přerýhuji vertikální linky, abych docílil vzhledu zimmeritu, který byl na tanky Tiger I Late aplikován již v továrnách. Po nabarvení získá povrch plastiku přesvědčivý vzhled pancíře s aplikací cementové pasty - zimmerit a to i při pohledu z blízka!

     Když jsem aplikoval zimmerit na svůj model, tak jsem nejprve z levé strany korby odstranil lano na výměnu pásů. Studiem fotografii jsem zjistil, že toto lano chybí na mnoha strojích, proto jsem se jím dále nezabýval. S určitou opatrností by šlo samozřejmě zformovat zimmerit i okolo zmíněného lana.

     Pokud by jste si chtěli uvedenou techniku vyzkoušet, tak nezapomeňte pracovat po malých částech (cca 10 mm) a ujistit se, že váš pracovní prostor je dobře větrán!

David Clark
dagh@ozemail.com.au
Melbourne, Australia