Výroba vlastních obtisků

Přátelé,

při své modelářské činnosti jsem narazil na problém , který jistě trápí většinu modelářů. Tím problémem jsou obtisky. Tyto mohou být špatné již od výrobce (špatný soutisk, velikost, neúplnost apod.), nejsou ve stavebnici vůbec a nebo, asi nejčastější situace, modelář si vybere dle podkladů jinou kamufláž.

Já mám přístup k barevné laserové tiskárně HP C Laserjet 4500 a grafickému programu Corel Draw a tak jsem toho využil pro výrobu vlastních obtisků. 

      Dle dostupných podkladů,  modelu a posuvného měřidla (šupléry) si naměřím přibližnou velikost budoucích obtisků. Některá značení na skutečných vozidlech mělo přesně stanovené rozměry, ty pouze přepočítám do měřítka. 

     Je třeba si uvědomit, že laserová tiskárna neumí tisknout bíle a proto je nutné si  rozdělit jednotlivé objekty podle následujích bodů:
1)
obtisk neobsahuje bílou barvu a nemá žádný podklad. Ten bude nutné tisknout na čirý obtisk např. černý nápis nebo sériové číslo (obr.1), 
2) obtisk, které můžeme vytisknou na bílý podkladový obtisk a má tvar, který se dobře vystřihuje, např. znak britské obrněné divize (obr.2), při aplikaci na model odpadá podbarvení obtisku bílou barvou, 
3) obtisk, který je možné vytisknout na jiný jednobarevný podkladový obtisk, třeba žlutý (obr.3), žlutá totiž špatně kryje a platí totéž co u předchozího příkladu,
4) nejhorší varianta obtisku. Znak britské 1.obrněné divize - černá elipsa a uprostřed bílý nosorožec (obr.4). Tento obtisk je nutné i přestože obsahuje bílou barvu  vytisknou na čirý obtisk, protože tak malý objekt se velmi špatně vystřihuje a je ho tedy nutné před aplikací na model podbarvit bílou barvou. 

           

obr.1a

obr.1b

obr.2

obr.3

obr.4

     Dalším problém je, že nemůžeme používat naskenované obrázky, protože v měřítku 1/76 a 1/72 by byl při tisku velmi zřetelný rastr. Musíme tedy všechny obrázky překreslit do vektorové grafiky. Ale při troše zručnosti to jde. Viz jerboa 7. obrněné divize (obr.2) nebo nosorožec 1. obrněné divize.  (obr.4).
 
     Aby se obtisk nápisu nebo seriového čísla co nejvíce podobal nápisu stříkaného ve skutečnosti na vozidlo přes šablonu, musíme ho náležitě upravit. Samotný nápis nebo sériové číslo si nejdříve napíši typem písma Ariel přibližně ve velikosti budoucího obtisku. Poté se snažím najít typ písma  co nejvíce podobný svému vzoru. Jestliže takový najdu je to výborné, protože pak stačí pomocí  obdelníkového objektu přeloženého přes nápis  a funkce Ořezat upravit nápis tak, aby vypadalo jako stříkané přes šablonu. Vzniknou tak tenké spojovácí proužky jako na obr.1b. Pokud se nepodaří najít stejný nebo podobný typ písma je vytvoření nápisu bohužel podstatně náročnější.  

     Když mám všechny objekty nakreslené, vytisknu je na bílý papír. Na místo kde jsou objekty vytištěny nalepím vytřižený čirý nebo barvený obtisk s okrajem větším asi o 3mm na každé straně. Po uschnutí lepidla, papír vložím zpět do tiskárny a opakuji tisk. Po vytištění stačí jednotlivé objekty vytřihnout a klasickým postupem aplikovat na model. 

 Sandman