Čs. povstalci 1945

Při vyhledávání figurek, použitelných pro období Českého povstání v květnu 1945, je velká výhoda, že povstalci kombinovali nejrůznější součásti uniforem a pokrývek hlavy. Pro železničáře a pražské tramvajáky se tak dají využít hlavy v képi ze stavebnice uniformovyných policistů firmy Preiser (Art. Nr. 72513). Bohužel, na kvalitně ztvárněné přílby "adrianky", získané ze skladů Luftschutzu a hojně užívané, si ještě budeme muset počkat, minimálně než Pegasus vydá svůj set Francouzů z roku 1940. Figurek s hlavami v německých přílbách je hafo, použitelné jsou též prvoválečné vzor 1918. Československá vajíčka už dávno stála za resinový set.

Uniformovaní povstalci

   

První figurka má "dohodu" a na hlavě má mít "adrianku", ta ovšem prvedním připomíná spíše policejní nebo četnickou přílbu. Minimálně dobrý základ pro konverzi na policistu, četníka nebo důstojníka jezdectva. Je ze setu Esci 205 - French Soldiers. Velké množství povstalců byli legionáři z první světové války. Italský legionář v charakteristickém "Alpini" klobouku je ze setu Esci 211 - Italian Mountain Troops a ruský legionář ve "vladivostockém" stejnokroji překvapivě ze setu IMEX 532 - North Korean KPA.

   

Sokol, kterému chybí jen péro za kloboukem, je ze setu Esci 232 - Colonial India British Infantry. Hlavy v képi, použitelné nejen pro francouzskou Cizineckou legii, ale i pro čs. železničáře, tramvajáky či pošťáky, obsahuje zmíněný set Preiser 72513 - Uniformierte, sommerlich. Skautské klobouky pak set Airfix 01729 - WWI American Infantry. Nohy ve skautských krátkých kalhotách jdou uříznout z Britů 8. armády ze severní Afriky.

 
 

Povstalci v Podbabě získali z dobytého skladu německé námořnické pláštěnky. Nosili je včetně charakteristických "rybářských" klobouků. Tuto kuriozitu lze najít v setu Revell 02525 - WWII German Navy.  
 

Dobrovolníci v civilním oděvu

   

Na set Pegasus 7228 - Germans in Berlin 1945 jsem se těšil právě pro předpokládaný konverzní potenciál pro účely Českého povstání. Ovšem čistě bojující povstalce jsem v něm nakonec našel jen tyto tři. Ještě že se ze setu dají vyždímat nějací Vlasovci (viz níže), jeden mrtvý povstalec a zbytek že se dá využít na protivníky povstalců z řad Volkssturmu a Hitlerjugend.


 
 

S partyzány ze setu Caesar H006 - WWII Underground Resisters (Partisans) je třeba nakládat opatrně. Hned první figurka vyžaduje vyměnit v Českých zemích prakticky neužívaný Molotovův kotejl za podstatně oblíbenější handgranát. Hoch s detonátorem ve druhém řádku se dá využít jen pro boje mimo Prahu a nejspíš původně Nor se Sten-Gunem vedle něj zase jen do oblastí, kde povstalci využívali zbraně ze shozů z Anglie, typicky na Moravě. Vynechal jsem zcela gestapáka s pistolí a hodně jsem váhal nad zařazením postavičky v klobouku v prvním řádku, která - mít Thompsona - aspiruje spíše na roli do gangsterky.


Ranění, padlí a zajatí

      
 

Zasažený čs. dragoun je od Airfixu, ze setu 01729 - WWI American Infantry. Postřelený se "Schmeisserem" je ze setu Caesar H006 - WWII Underground Resisters (Partisans) a raněný na nosítkách ze setu Esci 205 - French Soldiers. Saniťáci mají mít na hlavách "Adrianky" ale výsledný tvar spíše připomíná přílby hasičské. V obou případech může jít o příslušníky Luftschutzu, včetně ovinek na lýtkách. Poslední figurka, ležící raněný, je ze setu IMEX 531 - Chinese People's Liberation Army.

     
 

První dvě figurky jsou ze setu IMEX 531 - Chinese People's Liberation Army. Následuje bývalý Američan z Velké války, ze setu Airfix 01729 - WWI American Infantry, dále bývalý severokorejec ze setu IMEX 532 - North Korean KPA a poslední je přisunutý Berlíňan ze setu Pegasus 7228 - Germans in Berlin 1945

   
 

Odleva: Caesar H006 - WWII Underground Resisters (Partisans), IMEX 532 - North Korean KPA a IMEX 531 - Chinese People's Liberation Army. U posledních dvou je široké pole pro barevné konverze na uniformy Luftschutzu, čs. armády, tramvajáků nebo na pracovní "modráky". 
 

Vlasovci

       
 

Ze všech figurek vojáků v německých uniformách mi tito přišli Vlasovcům v Praze nejpodobnější. Důstojník vlevo, ze setu Pegasus 7202 - Waffen SS - Set 2, má na hlavě čepici "mačkavku", častou právě u důstojníků ROA. Motospojka s brýlemi na přílbě je ze setu Revell 02513 - Afrikakorps a tři postavy v bojových pózách se setu Pegasus 7228 - Germans in Berlin 1945.

Obrázky pocházejí z webu Plastic Soldier Review.
 

Komenáře vítány.
 

   Tomáš Jakl