Diamond T 972 Transport  Railway Equipment

21. th Group Army, RASC, podzim 1944

Scratchbulit 1/76

Dokumentace:  Technical manual T M 9 – 811, Standard Military Vehicles, Verlinden Publicacions – Warmachines Plus 736 by Willi Peeters, vlastní fotografie -  Arromanches 1994, soukromá sbírka Vídeň, výstřižky z knih a časopisů ...

Model nákladního automobilu Diamond T 972 s jednonápravovým trajlerem je pokračováním úspěšné řady Diamondů, se kterou již několik let "otravuji“ na různých modelářských soutěžích. Model jsem zhotovil dle vlastní výkresové dokumentace, fotografií, T M 9 –811 jako scrachbuilt. Převážnou část součástek jsem vyrobil odlitím do lukoprenových forem ( viz Diamond T 975 GS, Diamond T 969 Wrecker

Na rozdíl od předešlých Diamondů jsem detailněji rozpracoval brzdy u předních i zadních náprav. Pohrál jsem si na ložné ploše s točnou, navijákem, vodícími válečky a podobně. Interiér kabiny je též detailně vypracován, ale vidět je toho málo, chtěl jsem zachovat siluetu vozu. 

Oříškem bylo zhotovit OPLAN (jednonápravový trajler), neboť mimo dvou obrázků se mi nepodařilo získat podrobnější informace. Postupoval jsem tedy analogicky. Pomocí publikace Standart Military Vehicles a z fotografií jsem nakreslil vlastní plánek. Mimo dvoumontáže kol, které jsem vyrobil odlitím, jsou všechny součástky vyrobeny "svařováním" plastikových desek, některé součástky jsou z mosazného plechu (zástěrky, držáky navijáčku, držáky světel) a z měděného drátu. Veškerá lana jsou zhotovena stáčením třech  velmi tenkých drátků pomocí speciálního přípravku, který se o mnoho neliší od reálného stáčení kovových lan. Koleje – upravené z modelová železnice.

Model umístěný na podložce znázorňuje vozidlo ženijní jednotky RASC, 21. skupiny armád  Normandie, podzim 1944. Terén jsem zhotovil  ze sádrových "kamenů" a tekuté sádry smíchané s hnědou tónovací barvou a dispersním lepidlem. Do schnoucí sádry jsem otisknul vzorek pneumatik (dvoumontáží na otočné hřídeli jsem se opatrně projel po terénu) Zaschlý povrch jsem potřel dispersním lepidlem a posypal přesátou hlínou. Strom je z kořenů stromu která jsem patřičně upravil a listy lze koupit jako polotovar z modelové železnice. 

Kamuflážní schéma je analogické – Britská armáda  - Evropa 1944 – zelená Humbrol M 30, černá  Humbrol M 34 , vlastní obtisk, stínování, rez, suchý štětec ...

Práce na modelu trvala cca 200 hodin