Dodge 4X4, 1/2 ton Command radio car

Měřítko: 1/76

 Opět scrachbuilt model z plastových destiček. Tentokráte můj model představuje velitelský radiovůz opuštěný  během německé ofenzívy v tuniském průsmyku Kasserine v roce 1943.