M 26 “Dragon Wagon”
& návěs M15A1 s lodí LCM
1/72

Použitá stavebnice : M 26, scratchbuildt, 1/72
M15A1, scratchbuildt,1/72
LCM, Airfix,1/72

Stavba modelu tahače M 26 je popsána u předešlého modelu, jen s tím rozdílem, že toto vozidlo mělo sklopený vlečný jeřáb a do sedla tahače byl zasunut návěs M15A1. Návěs jsem zhotovil dle výkresové dokumentace a do přední části jsem doplnil několik ženijních výstrojních součástí. Na tento návěs jsem dle fotografií konkrétních strojů, které se zúčastnili operace při které byly přepravovány z Normandie na Rýn výsadková plavidla připevnil vyloďovací tankovou loď LCM. Tuto loď jsem upravil ze stavebnice Airfix doplněním několika detailů jako jsou uvazovací oka a nová budka kormidelníka. Vozidlo je v klasickém barevném schématu US. Army a představuje tahač od 457. evakuačního sboru.

Stavba celého kompletu trvala cca. 250 hodin.