"Picardy Little Village" France 1918
 

Měřítko: 1/72

Menší střetnutí Renaultů FT17 z AS 315 (Artillerie Spéciale) a Zouaves z 1er RMZ (Régiment Mixte de Zouaves) s Němci se odehrálo v obci Nampcel v srpnu 1918.

 

Oba modely jsou bez úprav sestaveny z resinových kitů fy. Al.BY. Budova je kartonu a sádry a vojáci vznikly úpravou plastových figurek od Preiseru.

 

Více k této diorámě najdete v Minitracks n° 6.