”Afternoon Tea-break” Libya 1941

Toto dioráma v češtině nazvané ”Odpolední pauza na čaj” Libye 1941 je inspirováno tradičním britským zvykem praktikovaným i v průběhu bojových operací.

Použité modely:
Matilda II fy Esci
Flak 18 fy Hasegawa

Požité figurky:
Scottish Infantry, 8. Army fy Revell